Seznam podle autora

Čmelík Jiří


Výsledky stejného autora

Comparison of kaolin and kaolinitic claystones as raw materials for preparing metakaolinite-based geopolymers

Ceramics-Silikáty 63 (1), Pages 110-123 (2019)

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Changes in the Content of Heavy Metals in Bílina River during 2012-2017: Effects of Flood and Industrial Inputs

Water 2019, 11, 481, Pages 1 - 13

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Kompozity s anorganickou matricí

PROCEEDINGS of the 7th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Praha, Pages 288 - 291

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Koroze při procesu pyrolýzy

Hutní keramika 2019, TANGER, spol. s r.o., Ostrava, Pages 83 - 88

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Mechanical Properties of Basalt or Carbon Woven Fiber Reinforced Geopolymer Composites

mk2 mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí, Roztoky u Křivoklátu, 2018, Pages 21-22

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-132: Waste and cooling water management

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Vápence a písky Čech, Moravy a Slezska

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Odborná kniha (Monograph)

Regenerace směsných odpadních mořících lázní

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Modification of Carbon Materials by Inorganic Acids

PROCEEDINGS of the 3rd International Conference on Chemical Technology; Česká společnost průmyslové chemie; Mikulov 2015; Pages 31-36

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Immobilization of humic substances using plasma modification

Acta polytechnica; Vol 55; Issue 2; 2015; Pages 96-100

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)