Seznam podle autora

Kovačová Jana


Výsledky stejného autora

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 16-132: Waste and cooling water management

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Odstraňování thallia a kadmia z odpadních vod redukcí kovovým zinkem v dynamickém uspořádání

Odpadové fórum 2012; CEMC Praha; Kouty nad Desnou 2012

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Separace těžkých kovů z odpadních vod v Kovohutích Příbram redukčně sorpčním postupem

ChemZi – Slovenský časopis o chemii pre vzdelávanie, výskum a priemysel; Vol 7/13; 2011; Page 133

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)