Seznam podle autora

Kudrlička Ladislav


Výsledky stejného autora

Separace thallia a kadmia z odpadních vod redukčně-sorpčním postupem v dynamickém uspořádání

WASTE FORUM 1/2019, Pages 37 - 49

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Zneškodňování toxických vod z přípravy thallných solí

Týden výzkumu a inovací pro praxi 2014; České ekologické manažerské centrum; Hustopeče 2014

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Discontinual separation of toxic heavy metals from wastewaters by the reduction

PROCEEDINGS OF THE 1th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL TECHNOLOGY; Czech Chemical Society; Mikulov 2013

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Izolace thallia a jeho sloučenin z odpadních vod

ChemZi – Slovenský časopis o chemii pre vzdelávanie, výskum a priemysel; Vol 9; Issue 1; 2013; Page 138

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Separace těžkých kovů z odpadních vod redukčně sorpčním způsobem v dynamickém uspořádání

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Odstraňování thallia a kadmia z odpadních vod redukcí kovovým zinkem v dynamickém uspořádání

Odpadové fórum 2012; CEMC Praha; Kouty nad Desnou 2012

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Způsob odstraňování thallia, případně thallia a kadmia, z kontaminované vody zinkem

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Patent (Patent)

Separace těžkých kovů z odpadních vod v Kovohutích Příbram redukčně sorpčním postupem

ChemZi – Slovenský časopis o chemii pre vzdelávanie, výskum a priemysel; Vol 7/13; 2011; Page 133

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Úvod do problematiky čištění kontaminovaných podzemních vod s využitím propustných reaktivních bariér

WASTE FORUM – recenzovaný časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii; Vol 3; 2011; Pages 193-204

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)