Seznam podle autora

Macas Jiří


Výsledky stejného autora

Způsob peletizace zeolitové pěny

Industrial Property Office, Patent No. 307364

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Patent (Patent)

Způsob získávání těkavých anorganických kyselin a zařízení k provedení způsobu

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Patent (Patent)

Separace těžkých kovů z odpadních vod redukčně sorpčním způsobem v dynamickém uspořádání

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Způsob odstraňování thallia, případně thallia a kadmia, z kontaminované vody zinkem

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Patent (Patent)