Seznam podle autora

Kozler Josef


Výsledky stejného autora

Způsob získávání těkavých anorganických kyselin a zařízení k provedení způsobu

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Patent (Patent)

Vliv vybraných abiotických aditiv na bioremediaci ropného znečištění v půdě

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV; Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim; Třeboň 2011; Pages 131-138

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)