Seznam podle autora

Miksa Čestmír


Výsledky stejného autora

Zařízení pro ohřev chemicky agresivních médií

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Způsob neutralizace odpadních oplachových vod z moříren nerezových ocelí

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Patent (Patent)

Regenerace směsných odpadních mořících lázní

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Způsob získávání těkavých anorganických kyselin a zařízení k provedení způsobu

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Patent (Patent)