Seznam podle autora

Horová Dorota


Výsledky stejného autora

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů pomocí imobilizovaného kalu

Waste Forum, 2018, Czech Republic, Pages 85-91

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

WASTE FORUM – recenzovaný časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii, ročník 2016, číslo 2, strana 58 - 65

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Zařízení pro ohřev chemicky agresivních médií

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Modification of Carbon Materials by Inorganic Acids

PROCEEDINGS of the 3rd International Conference on Chemical Technology; Česká společnost průmyslové chemie; Mikulov 2015; Pages 31-36

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Saze demetalizované mokrou cestou

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Saze demetalizované suchou cestou

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Způsob neutralizace odpadních oplachových vod z moříren nerezových ocelí

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Patent (Patent)

Využití reverzní osmózy pro regeneraci oplachových vod z moření

Týden výzkumu a inovací pro praxi 2014; České ekologické manažerské centrum; Hustopeče 2014

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Sorbent amoniaku

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Sorbent sulfanu

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)