Seznam podle autora

Šultová Vladimíra


Výsledky stejného autora

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů pomocí imobilizovaného kalu

Waste Forum, 2018, Czech Republic, Pages 85-91

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Saze demetalizované mokrou cestou

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Saze demetalizované suchou cestou

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)