Seznam podle autora

Antoš Petr


Výsledky stejného autora

Protective Coatings Based on the Alkali Silikates

Sborník IX. konference Pigmenty a pojiva, 2016, Seč, stránka 89 - 99

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Dekorační kameny, vysokoprocentní vápence a vybrané písky Čech, Moravy a Slezska

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Specializovaná mapa (Specialized map)

Dekorační kameny Čech, Moravy a Slezska

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Odborná kniha (Monograph)

Vápence a písky Čech, Moravy a Slezska

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Odborná kniha (Monograph)

Modification of Carbon Materials by Inorganic Acids

PROCEEDINGS of the 3rd International Conference on Chemical Technology; Česká společnost průmyslové chemie; Mikulov 2015; Pages 31-36

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Saze demetalizované mokrou cestou

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Saze demetalizované suchou cestou

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Immobilization of humic substances using plasma modification

Acta polytechnica; Vol 55; Issue 2; 2015; Pages 96-100

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Organické a anorganické povlaky s vysokým obsahem zinku

SBORNÍK VIII. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA, 2.-3. 11. 2015; CHEMAGAZÍN s.r.o.; Seč 2015; Pages 102-110

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Aging of the photocatalytic TiO2 thin films modified by Ag and Pt

Applied Catalysis B: Environmental; Vol 160-161; 2014; Pages 51-56

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)