Seznam podle autora

Koutník Petr


Výsledky stejného autora

Comparison of kaolin and kaolinitic claystones as raw materials for preparing metakaolinite-based geopolymers

Ceramics-Silikáty 63 (1), Pages 110-123 (2019)

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Koroze při procesu pyrolýzy

Hutní keramika 2019, TANGER, spol. s r.o., Ostrava, Pages 83 - 88

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Leachability of the metakaolinite-rich materials in different alkaline

Materials Today Communications, Volume 21, December 2019, Pages 1- 9

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Pojivo ß-belit-metakaolinit-vápenný hydrát

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Patent (Patent)

Preparation of Belite Cement with High Content of ß-Belite and Properties of Mortar on its Base

PROCEEDINGS of the 7th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Praha, Pages 135 - 139

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Spotřeba minerálních a vápenatých hnojiv v ČR za kalendářní rok 2018 a zemědělský rok 2017/2018

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Preparation of β-belite using liquid alkali silicates

Materiales de Construcción, Vol. 67, Issue 328, Pages

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Způsob výroby belitického cementu

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Patent (Patent)

Dekorační kameny, vysokoprocentní vápence a vybrané písky Čech, Moravy a Slezska

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Specializovaná mapa (Specialized map)

Dekorační kameny Čech, Moravy a Slezska

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Odborná kniha (Monograph)