Seznam podle autora

Ryšánek Petr


Výsledky stejného autora

Způsob výroby tvarovaného titanosilikátového katalyzátoru

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Patent (Patent)

Tvarovaný titanosilikátový katalyzátor

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Dekorační kameny Čech, Moravy a Slezska

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Odborná kniha (Monograph)

Vápence a písky Čech, Moravy a Slezska

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Odborná kniha (Monograph)

Modification of Carbon Materials by Inorganic Acids

PROCEEDINGS of the 3rd International Conference on Chemical Technology; Česká společnost průmyslové chemie; Mikulov 2015; Pages 31-36

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Organické a anorganické povlaky s vysokým obsahem zinku

SBORNÍK VIII. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA, 2.-3. 11. 2015; CHEMAGAZÍN s.r.o.; Seč 2015; Pages 102-110

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Determination of acid volatile sulphur in river sediments by ICP-OES coupled with purge and trap method

International Journal of Environmental Analytical Chemistry; Vol 95; issue 12; 2015; Pages 1090-1098

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Charakterizace geopolymerních pojiv metodami rentgenové analýzy

SBORNÍK VII. KONFERENCE PIGMENTY A POJIVA; CHEMAGAZÍN s.r.o.; Pardubice 2014; Pages 132-139

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Immobilisation of Humic Substances Using Plasma Modifications

Plasma Physics and Technology; Vol 1; Issue 2 (2014); Page 73

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Characterization of inorganic pigments and fillers by X-ray analysis

Sborník příspěvků mezinárodní konference o nátěrových hmotách KNH 2013; Univerzita Pardubice; Pardubice 2013; Pages 177-194

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)