Seznam podle autora

Kašpárek Aleš


Výsledky stejného autora

Koroze při procesu pyrolýzy

Hutní keramika 2019, TANGER, spol. s r.o., Ostrava, Pages 83 - 88

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Tvarovaný hydrofobizovaný hydroxid vápenatý

Industrial Property Office, Patent No. 31658

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Tvarovaný katalyzátor na bázi hydrotalcitu

Industrial Property Office, Patent No. 31411

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Synthesis of beta zeolite with mesopores from a milk containing precursor and its performance in naphthalene isopropylation

Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, Vol. 122, Issue 1, Pages 343 - 356

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)