Seznam podle autora

Nováková Jana


Výsledky stejného autora

Synthesis of beta zeolite with mesopores from a milk containing precursor and its performance in naphthalene isopropylation

Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, Vol. 122, Issue 1, Pages 343 - 356

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Úprava vybraných parametrů půdy při bioremediaci ropného znečištění

Odpadové fórum 2012; CEMC Praha; Kouty nad Desnou 2012

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Možnosti stanovení uhlovodíků C10-C40 v kompostech a kalech metodou plynové chromatografie s plamenově-ionizačním detektorem s klasickým injektorem s děličem a bez děliče toku

Chemické listy; Vol 105; Issue 2; 2011; Pages 133-137

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Vliv vybraných abiotických aditiv na bioremediaci ropného znečištění v půdě

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi IV; Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim; Třeboň 2011; Pages 131-138

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)