Seznam podle autora

Doležal Jiří


Výsledky stejného autora

Výroba jader vytvrzovaných teplem při použití geopolymerního pojiva

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Nízkoviskózní anorganické pojivo určené pro výrobu nátěrových hmot odolných vysokým teplotám

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Vodouředitelná dvousložková nátěrová hmota odolná vysokým teplotám

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Způsob výroby alfa-oxidu hlinitého pro progresivní keramické materiály

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Patent (Patent)

Sorbent amoniaku

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Sorbent amoniaku

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Sorbent sulfanu

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Sorbent sulfanu na křemičitanu železitém

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Sorbent sulfanu na vermikulitu

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Způsob výroby titanosilikátu Ti-ZSM-5 s MFI strukturou

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Patent (Patent)