Seznam podle autora

Hora Lukáš


Výsledky stejného autora

Způsob výroby selektivního hydrogenačního katalyzátoru s palladiem

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Patent (Patent)

Comparative study of physico-chemical properties of laboratory and industrially prepared layered double hydroxides and their behavior in aldol condensation of furfural and acetone

Catalysis Today; Vol. 241; 2015; Pages 221-230

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Unprecedented selectivities in aldol condensation over Mg–Al hydrotalcite in a fixed bed reactor setup

Catalysis Communications; Vol 58; 2015; Pages 89-92

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Aldol condensation of furfural and acetone over Mg Al layered double hydroxides and mixed oxides

Catalysis Today; Vol. 223; 2014; Pages 138-147

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Využití reverzní osmózy pro regeneraci oplachových vod z moření

Týden výzkumu a inovací pro praxi 2014; České ekologické manažerské centrum; Hustopeče 2014

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Fischer–Tropsch product as a co-feed for refinery hydrocracking unit

Fuel; Vol 105; Issue 7; 2013; Pages 432-439

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Kobaltový katalyzátor pro Fischer-Tropschovu syntézu

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Studies on Sodium Lignosulfonate Depolymerization Over Al2O3 Supported Catalysts Loaded with Metals and Metal Oxides in a Continuous Flow Reactor

Topics in Catalysis; Vol 56; Issue 9-10; 2013; Pages 794-799

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Fischer-Tropschova syntéza - rafinérské zpracování produktů

APROCHEM 2012; CSVTS Praha; Kouty nad Desnou 2012

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Zařízení pro testování Fischer-Tropschovy syntézy

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)