Seznam podle autora

Rubáš Vlastimil


Výsledky stejného autora

Zařízení pro rychlé stanovení počáteční epoxidační aktivity katalyzátorů

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

HDO catalysts for triglycerides conversion into pyrolysis and isomerization feedstock

Fuel; Vol 121; Issue 1 April 2014; Pages 57-64

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Fischer–Tropsch product as a co-feed for refinery hydrocracking unit

Fuel; Vol 105; Issue 7; 2013; Pages 432-439

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Hydrodeoxygenační katalyzátor NiMoP/Al2O3

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Hydrodeoxygenační katalyzátor NiMo/SBA-15

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Kobaltový katalyzátor pro Fischer-Tropschovu syntézu

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Výzkum a technická podpora v oblasti "Catalyst management"

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Zařízení pro testování Fischer-Tropschovy syntézy

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Fischer-Tropschova syntéza - příprava a hodnocení produktů

ChemZi – Slovenský časopis o chemii pre vzdelávanie, výskum a priemysel; Vol 7/13; 2011; Page 126

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Technologie testování Co katalyzátorů pro nízkoteplotní Fischer-Tropschovu syntézu a přípravu produktů hydrogenace CO

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)