Seznam podle autora

Hora Lukáš


Výsledky stejného autora

Fischer-Tropschova syntéza - příprava a hodnocení produktů

ChemZi – Slovenský časopis o chemii pre vzdelávanie, výskum a priemysel; Vol 7/13; 2011; Page 126

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Technologie testování Co katalyzátorů pro nízkoteplotní Fischer-Tropschovu syntézu a přípravu produktů hydrogenace CO

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)