Seznam podle autora

Čežíková Jiřina


Výsledky stejného autora

Zneškodňování toxických vod z přípravy thallných solí

Týden výzkumu a inovací pro praxi 2014; České ekologické manažerské centrum; Hustopeče 2014

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Discontinual separation of toxic heavy metals from wastewaters by the reduction

PROCEEDINGS OF THE 1th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL TECHNOLOGY; Czech Chemical Society; Mikulov 2013

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Izolace thallia a jeho sloučenin z odpadních vod

ChemZi – Slovenský časopis o chemii pre vzdelávanie, výskum a priemysel; Vol 9; Issue 1; 2013; Page 138

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)