Seznam podle autora

Wimmerová Lenka


Výsledky stejného autora

Úvod do problematiky čištění kontaminovaných podzemních vod s využitím propustných reaktivních bariér

WASTE FORUM – recenzovaný časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii; Vol 3; 2011; Pages 193-204

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)