Seznam podle autora

Haincová Eliška


Výsledky stejného autora

Kompozit s velkou akumulací tepla

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Kompozity s anorganickou matricí

PROCEEDINGS of the 7th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Praha, Pages 288 - 291

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Prepregs for temperature resistant composites

Materials 2019, 12(23), 401, Pages 1 - 11

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)