Seznam podle autora

Jíša Petr


Výsledky stejného autora

Mechanistic insights into the hydroconversion of cinnamaldehyde using mechanochemically-synthesized Pd/Al-SBA-15 catalysts

Green Chemistry; Vol 17; Issue 1; 2015; Pages 565-572

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

SBA-15 and bentonite based catalysts used for the viscosity reduction if a REB vacuum residue using a low-temperature hydrovisbreaking process

PROCEEDINGS of the 3rd International Conference on Chemical Technology; Česká společnost průmyslové chemie; Mikulov 2015; Pages 131-136

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Rozvojové úkoly pro URTE-RAF – VÚAnCh (2015)

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Current uses and trends in catalytic isomerization, alkylation and etherification processes to improve gasoline quality

Central European Journal of Chemistry; Vol 12; Issue January 2014; Pages 1-13

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Hydrovisbreaking Reactivity of Vacuum Residue from REB

Proceedings of the 2nd international conference on chemical technology; Česká společnost průmyslové chemie a Česká společnost chemická; Mikulov 2014; Pages 108-113

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Special bitumen binders for usage in warm mix asphalt technology

Proceedings of the 2nd international conference on chemical technology; Česká společnost průmyslové chemie a Česká společnost chemická; Mikulov 2014; Pages 71-75

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Zpracování ropných zbytků při omezení využití zbytku z visbreakingu

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Predikce základních vlastností asfaltů z jejich složení a vlastností použitých komponent

1. Mezinárodní chemicko-technologická konference; Czech Chemical Society; Mikulov 2013; Pages 41-46

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Speciální asfaltové pojivo se zlepšenou zpracovatelností

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Speciální asfaltové pojivo se zlepšenou zpracovatelností a tepelnou stálostí

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)