Seznam podle autora

Dědeček Jiří


Výsledky stejného autora

Způsob výroby zeolitu SSZ-13 s mechanochemickou aktivací

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Patent (Patent)

Mechanochemical Pretreatment for Efficient Solvent-Free Synthesis of SSZ-13 Zeolite

Chemistry - A European Journal, Volume25, Issue52, September 18, 2019, Pages 12068-12073

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Způsob výroby zeolitu SSZ-13

Industrial Property Office, Patent No. 307576

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Patent (Patent)

Způsob výroby zeolitu ZSM-5 s vysokým podílem párů atomů hliníku

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Patent (Patent)

Self-templating synthesis of hollow spheres of zeolite ZSM-5 from spray-dried aluminosilicate precursor

Microporous and Mesoporous Materials, Volume 228, 1 July 2016, Pages 59 -63

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Způsob výroby dutých kulových částic zeolitu ZSM-5

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Patent (Patent)

Incorporation of Al at ZSM-5 hydrothermal synthesis. Tuning of Al pairs in the framework

Microporous and Mesoporous Materials; Vol 202; Issue 1; 2015; Pages 138-146

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Katalyzátor pro selektivní redukci oxidů dusíku na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Patent (Patent)

Antibakteriální anorganické pokrytí na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Patent (Patent)

Způsob výroby zeolitů pentasilové struktury s řízenou distribucí hliníkových atomů ve skeletu

Vydáno/uděleno: 2010
Druh výsledku: Patent (Patent)