Seznam podle autora

Tvarůžková Zdenka


Výsledky stejného autora

Katalyzátor pro selektivní redukci oxidů dusíku na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Patent (Patent)

Antibakteriální anorganické pokrytí na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Patent (Patent)

Katalyzátor pro úplnou oxidaci těkavých organických látek na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Vydáno/uděleno: 2010
Druh výsledku: Patent (Patent)

Nové aplikace kovy obsahujících geopolymerů

METAKAOLIN 2010; Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební; Brno 2010; Pages 16-28

Vydáno/uděleno: 2010
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)