Seznam podle autora

Dvořáková Karla


Výsledky stejného autora

Geopolymerní izolační nálitek pro slévárny hliníku

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Tekutá geopolymerní pryskyřice pro výrobu objemově stálých vyztužených kompozitů a způsob její výroby

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Patent (Patent)

Antibakteriální anorganické pokrytí na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Patent (Patent)

Katalyzátor pro úplnou oxidaci těkavých organických látek na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Vydáno/uděleno: 2010
Druh výsledku: Patent (Patent)