Seznam podle autora

Bělecký Pavel


Výsledky stejného autora

Způsob výroby tvarovaného katalyzátoru s dealuminovaným zeolitem ZSM-5

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Patent (Patent)

Zeolit Ferrierit

Industrial Property Office, Patent No. 31459

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Způsob výroby zeolitu Ferrierit

Industrial Property Office, Patent No. 307536

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Patent (Patent)

Způsob výroby zeolitu Beta se sekundární porozitou

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Patent (Patent)

Způsob výroby zeolitu ZSM-5 s vysokým podílem párů atomů hliníku

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Patent (Patent)

Zeolit Beta se sekundární porozitou

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Nanohydroxylapatit jako doplněk stravy proti osteoporóze

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Způsob výroby katalyzátoru se zabudovaným stříbrem

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Patent (Patent)

Způsob výroby dutých kulových částic zeolitu ZSM-5

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Patent (Patent)

Tekutá geopolymerní pryskyřice pro výrobu objemově stálých vyztužených kompozitů a způsob její výroby

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Patent (Patent)