Seznam podle autora

Wichterlová Blanka


Výsledky stejného autora

Způsob výroby katalyzátoru se zabudovaným stříbrem

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Patent (Patent)

Incorporation of Al at ZSM-5 hydrothermal synthesis. Tuning of Al pairs in the framework

Microporous and Mesoporous Materials; Vol 202; Issue 1; 2015; Pages 138-146

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Způsob výroby zeolitů pentasilové struktury s řízenou distribucí hliníkových atomů ve skeletu

Vydáno/uděleno: 2010
Druh výsledku: Patent (Patent)