Seznam podle autora

Sazama Petr


Výsledky stejného autora

Způsob výroby katalyzátoru se zabudovaným stříbrem

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Patent (Patent)

Impact of Parent Zirconia Crystallinity/Amorphicity on the n-heptane Isomerization over Pt/WO3-ZrO2 Catalysts

British Journal of Applied Science & Technology; Vol 10; Issue 1; 2015; Pages 1-15

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Katalyzátor na bázi wolframu a zirkonu, dopovaný hliníkem, na izomeraci C6 parafinů

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Katalyzátor pro selektivní redukci oxidů dusíku na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Patent (Patent)

Katalyzátor s obsahem wolframu (18 % hm.) a zirkonu na isomerii C6-C7 parafinů

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Katalyzátor Pt/WO3-ZrO2 na bázi oxidů zirkonu a wolframu pro izomeraci lehkých parafinů C5 a C6

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Prototyp (Prototype)

Wolfram-zirkonový katalyzátor na isomaraci lehkých C5-C6 parafinů

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Katalyzátor 43439

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Katalyzátor pro úplnou oxidaci těkavých organických látek na bázi geopolymeru a způsob jeho výroby

Vydáno/uděleno: 2010
Druh výsledku: Patent (Patent)

Nové aplikace kovy obsahujících geopolymerů

METAKAOLIN 2010; Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební; Brno 2010; Pages 16-28

Vydáno/uděleno: 2010
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)