Seznam podle autora

Svoboda Karel


Výsledky stejného autora

Katalyzátor na bázi wolframu a zirkonu, dopovaný hliníkem, na izomeraci C6 parafinů

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Katalyzátor Pt/WO3-ZrO2 na bázi oxidů zirkonu a wolframu pro izomeraci lehkých parafinů C5 a C6

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Prototyp (Prototype)

Katalyzátor s obsahem wolframu (18 % hm.) a zirkonu na isomerii C6-C7 parafinů

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Výroba izomeračního katalyzátoru na bázi Pt/ZrO2-WO3 pro izomeraci C5 a C6 uhlovodíkových frakcí

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Wolfram-zirkonový katalyzátor na isomaraci lehkých C5-C6 parafinů

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Katalyzátor 43439

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)