Seznam podle autora

Kaucký Dalibor


Výsledky stejného autora

Impact of dopant metal ions in the framework of parent zirconia on the n-heptane isomerization activity of the Pt/WO3-ZrO2 catalysts

Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, Volume 420, 1 August 2016, Pages 107 - 114

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Tailoring of the structure of Pt/WO3-ZrO2 catalyst for high activity in skeletal isomerization of C5–C6 paraffins under industrially relevant conditions

Research on Chemical Intermediates; Vol 41; Issue 12; 2015; Pages 9425-9437

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

From laboratory catalysts to a new prototype: a novel real candidate for the isomerization of C5–C6 paraffins

RSC ADVANCES; Vol 70; Issue 5; 2015; Pages 56625-56628

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Impact of Parent Zirconia Crystallinity/Amorphicity on the n-heptane Isomerization over Pt/WO3-ZrO2 Catalysts

British Journal of Applied Science & Technology; Vol 10; Issue 1; 2015; Pages 1-15

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Isomerazation of C5-C7 paraffins over a Pt/WO3-ZrO2 catalyst using industrial feedstock

Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly; Vol 145; Issue September 2014; Pages 1407-1416

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Katalyzátor na bázi wolframu a zirkonu, dopovaný hliníkem, na izomeraci C6 parafinů

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Katalyzátor s obsahem wolframu (18 % hm.) a zirkonu na isomerii C6-C7 parafinů

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Katalyzátor Pt/WO3-ZrO2 na bázi oxidů zirkonu a wolframu pro izomeraci lehkých parafinů C5 a C6

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Prototyp (Prototype)

PT/WOX-ZRO2 and PT/WOX-ZRO2(AL2O3) as Catalysts for the C5-C6 Industrial Isomerization

Proceedings of the 2nd international conference on chemical technology; Česká společnost průmyslové chemie a Česká společnost chemická; Mikulov 2014; Pages 76-80

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Výroba izomeračního katalyzátoru na bázi Pt/ZrO2-WO3 pro izomeraci C5 a C6 uhlovodíkových frakcí

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)