Seznam podle autora

Roubíček Pavel


Výsledky stejného autora

Dvojitý výpal lupku pro slévárenské účely

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Formovací směs pro výrobu odlitků pojená anorganickým pojivem

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Formovací směs pro výrobu odlitků pojená organickým pojivem

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Využití lupků jako ostřiva formovacích směsí

Mezinárodní konference – Formovací materiály, 12. ročník, sborník příspěvků; Česká slévárenská společnost; Milovy 2013; Pages 27-35

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Funkční vzorek ostřiva LK-SAND na bázi hlinitokřemičitanu

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Výpal lupku pro slévárenské účely

Vydáno/uděleno: 2012
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Aplikace vápenno-pucolánových malt

Sborník příspěvků semináře Metakaolin 2011; Vysoké učení technické, Brno, fakulta stavební; Brno 2011; Pages 19-27

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Geopolymerní pojiva a možnosti jejich využití při restaurování památek

Sborník z konference "Muzea, památky a konzervace"; Masarykova Univerzita; Brno 2011; Pages 115-116

Vydáno/uděleno: 2011
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Nové aplikace kovy obsahujících geopolymerů

METAKAOLIN 2010; Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební; Brno 2010; Pages 16-28

Vydáno/uděleno: 2010
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Vlastnosti a aplikace vápenných malt s obsahem pucolánu na bázi metakaolinitu

METAKAOLIN 2010; Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební; Brno 2010; Pages 41-53

Vydáno/uděleno: 2010
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)