Seznam podle autora

Peurla Markus


Výsledky stejného autora

Kinetic and Thermodynamic Analysis of Guaiacol Hydrodeoxygenation

Catalysis Letters (2019) 149, Pages 2453–2467

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Molybdenum Nitrides, Carbides and Phosphides as Highly Efficient Catalysts for the (hydro)Deoxygenation Reaction

ChemistrySelect, Volume4, Issue29, August 7, 2019, Pages 8453-8459

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Molybdenum Nitrides, Carbides and Phosphides as Highly Efficient Catalysts for Hydrodeoxygenation of Biomass

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Jiný praktický výstup (Other practical output)

Direct hydrodeoxygenation of algal lipids extracted from Chlorella

Journal of Chemical Technology and Biotechnology, Vol. 92, Issue 4, Pages 741-748

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)