Seznam podle autora

Němec Jaroslav


Výsledky stejného autora

Low-temperature properties of diesel fuel containing different FAME

PROCEEDINGS of the 3rd International Conference on Chemical Technology; Česká společnost průmyslové chemie; Mikulov 2015; Pages 137-142

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)