Seznam podle autora

Hamerníková Jana


Výsledky stejného autora

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Rozvojové úkoly pro URTE-RAF – VÚAnCh (2015)

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Výroba izomeračního katalyzátoru na bázi Pt/ZrO2-WO3 pro izomeraci C5 a C6 uhlovodíkových frakcí

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Hydrogenační komory - zvýšení výtěžku středně-vroucích frakcí, prodloužení provozního cyklu a alternativní katalyzátor

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)