Praktické výstupy (přehled)

Praktické výstupy (Practical outputs)


Modifikované asfaltové pojivo

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Postup hodnocení stability topného oleje

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Patent (Patent)

Aditivum zvyšující koloidní stabilitu paliva

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Nanohydroxylapatit jako doplněk stravy proti osteoporóze

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Syntéza a použití TiO2 při aldolové kondenzaci furfuralu a acetonu

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)

Způsob výroby dutých kulových částic zeolitu ZSM-5

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Patent (Patent)

Způsob výroby tvarovaného titanosilikátového katalyzátoru

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Patent (Patent)

Asfaltové pojivo s polyetylenovým voskem

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Způsob výroby katalyzátoru se zabudovaným stříbrem

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Patent (Patent)

Zařízení pro ohřev chemicky agresivních médií

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)