Praktické výstupy (přehled)

Patent (Patent)

Způsob výroby zeolitu SSZ-13 s mechanochemickou aktivací

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Patent (Patent)

Způsob výroby zeolitové pěny

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Patent (Patent)

Způsob výroby vanadového katalyzátoru

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Patent (Patent)

Způsob výroby tvarovaného katalyzátoru s dealuminovaným zeolitem ZSM-5

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Patent (Patent)

Způsob extrudace mezoporézní siliky SBA-15

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Patent (Patent)

Pojivo ß-belit-metakaolinit-vápenný hydrát

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Patent (Patent)

Aditivum zvyšující koloidní stabilitu paliva

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Patent (Patent)

Způsob výroby zeolitu SSZ-13

Industrial Property Office, Patent No. 307576

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Patent (Patent)

Způsob výroby zeolitu Ferrierit

Industrial Property Office, Patent No. 307536

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Patent (Patent)

Způsob výroby nikl-wolframového deoxygenačního katalyzátoru

Industrial Property Office, Patent No. 307367

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Patent (Patent)