Druh výsledku: Patent (Patent)
Vydáno/uděleno: 2019
Link: Link URL

Popis

Způsob výroby zeolitové pěny spočívá v tom, že se 85 až 99 % hmotn. přírodního zeolitu a 1 až 15 % hmotn. práškového oxidu hořečnatého aktivuje alkalickým aktivátorem a směs pro přípravu zeolitové pěny se ponechá aktivovat a zrát, případně se dle následujícího využití upraví žíháním, loužením v kyselině, iontovou výměnou nebo jejich kombinací.

The process for producing zeolite foam is characterized in that 85 to 99 wt. % of natural zeolite and 1 to 15 wt. of powdered magnesium oxide is activated by an alkaline activator and the zeolite foam mixture is allowed to activate and aging. After ageing is foam optionally treated by calcination, acid leaching, ion exchange, or a combination thereof.