Praktické výstupy (přehled)

Praktické výstupy (Practical outputs)


Nanoadsorbent arzenu ve formě As (III) a As (V), způsob jeho výroby a použití

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Patent (Patent)

Sirná modelová surovina obsahující dusíkatou sloučeninu

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Nanokatalyzátor pro výrobu biopaliv, způsob jeho výroby a použití

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Patent (Patent)

Zeolit Beta se sekundární porozitou

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Způsob výroby zeolitové pěny

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Patent (Patent)

Dekorační kameny, vysokoprocentní vápence a vybrané písky Čech, Moravy a Slezska

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Specializovaná mapa (Specialized map)

Regenerace směsných odpadních mořících lázní

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Čištění vod kontaminovaných xylenolem sorbentem chezacarb pomocí mobilní jednotky

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Výroba silničního asfaltu pro lité asfalty se sníženou teplotou aplikace

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

TiO2 při aldolové kondenzaci furfuralu a acetonu

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Funkční vzorek (Functional sample)