Praktické výstupy (přehled)

Ověřená technologie (Certified technology)

Výroba polofoukaných asfaltů za nižší provozní teploty

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Výroba jader vytvrzovaných teplem při použití geopolymerního pojiva

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Regenerace směsných odpadních mořících lázní

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Čištění vod kontaminovaných xylenolem sorbentem chezacarb pomocí mobilní jednotky

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Výroba silničního asfaltu pro lité asfalty se sníženou teplotou aplikace

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Zpracování pyrolýzního topného oleje procesem POX

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Výroba izomeračního katalyzátoru na bázi Pt/ZrO2-WO3 pro izomeraci C5 a C6 uhlovodíkových frakcí

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Technologie hydrogenace C5 frakce se zmenšeným obsahem dienů v surovině na katalyzátoru CHEROX 3902 (typ "eggshell") za podmínek vedoucích k minimalizaci obsahu olefinů v produktu

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Postup zrychleného stanovení dlouhodobé aktivity hydrodesulfuračního katalyzátoru

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Způsob výroby vodíku parciální oxidací vysokovroucích uhlovodíkových směsí a biomasy

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)