Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)
Vydáno/uděleno: 2019
Link: Link URL

Popis

Zařízení pro rychlé stanovení počáteční epoxidační aktivity katalyzátorů.

A device for rapid determination of the initial epoxidation activity of catalysts.