Seznam podle autora

Černá Karla


Výsledky stejného autora

Cold Plasma and Acid Treatment Modification Effects on Phonolite

Acta Chimica Slovenica, Vol 64, Issue 3, Pages 116-124

Vydáno/uděleno: 2017
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Amorphous nanosized Al–Ti–Mn trimetal hydrous oxides: synthesis, characterization and enhanced performance in arsenic removal

RSC Advances, Issue 103, 6, 2016, Pages 100732-100742

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)