Archiv veřejných zakázek

Technické a kalibrační plyny

Základní informace o veřejné zakázce

Název Technické a kalibrační plyny
ID na profilu zadavatele P18V00000003
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 24.4. 2018 14:50
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 28.5. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota 1 500 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů Linde Gas a.s.
Specifikace vybraného uchazeče Linde Gas a.s.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Technické a kalibrační plyny" je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným účastníkem, a to pro každou část veřejné zakázky samostatně. Na základě rámcové smlouvy bude vybraný účastník povinen na základě objednávky zadavatele dodávat plyny (technické v části A, kalibrační v části B) a poskytovat i související služby, které jsou popsány v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Nedílnou součástí dodávky plynů jsou také obvyklé služby, spojené s dodávkami plynů v tlakových lahvích, zejména pronájem a servis tlakových lahví, redukčních ventilů a další.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 9,79 MB 24.4. 2018 14:50
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 31 kB 24.4. 2018 14:50
Příloha č. 2a: Rámcová smlouva pro část A icon word 66 kB 24.4. 2018 14:50
Příloha č. 2b: Rámcová smlouva pro část B icon word 63 kB 24.4. 2018 14:50
Příloha č. 5: Čestné prohlášení icon word 699 kB 24.4. 2018 14:50
Příloha č. 6: Identifikace uchazeče icon word 25 kB 24.4. 2018 14:50
Příloha č. 7a: Závazná struktura celkové nabídkové ceny pro část A icon excel 15 kB 24.4. 2018 14:50
Příloha č. 7b: Závazná struktura celkové nabídkové ceny pro část B icon excel 12 kB 24.4. 2018 14:50
Příloha č. 8: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 27 kB 24.4. 2018 14:50
Dodatečná informace č. 1 icon pdf 162 kB  2.5. 2018 15:00
     Výzva a zadávací dokumentace (verze 2) icon pdf 830 kB  2.5. 2018 15:00
     Výzva a zadávací dokumentace (verze 2, včetně vyznačení revizí) icon pdf 525 kB  2.5. 2018 15:00
     Příloha č. 7a: Závazná struktura celkové nabídkové ceny pro část A (verze 2, včetně revizí)  icon excel 18 kB  2.5. 2018 15:00
     Příloha č. 7a: Závazná struktura celkové nabídkové ceny pro část A (verze 2, včetně revizí) icon pdf 554 kB  2.5. 2018 15:00
     Příloha č. 7b: Závazná struktura celkové nabídkové ceny pro část B (verze 2, včetně revizí)  icon excel  13 kB 2.5. 2018 15:00
     Příloha č. 7b: Závazná struktura celkové nabídkové ceny pro část B (verze 2, včetně revizí) icon pdf  496 kB 2.5. 2018 15:00
Dodatečná informace č. 2 icon pdf 392 kB 16.5. 2018 16:05

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 465 kB 22.6. 2018 17:45
Rámcová smlouva pro část A s Linde Gas a.s. icon pdf 1,60 MB 2.8. 2018 17:15
Rámcová smlouva pro část B s Linde Gas a.s. icon pdf 1,55 MB 2.8. 2018 17:15