Archiv veřejných zakázek

Kontinuální destilace 2

Základní informace o veřejné zakázce

Název Kontinuální destilace 2
ID na profilu zadavatele P18V00000011
Evidenční číslo ve věstníku VZ  
Stav řízení Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Specifikace zadávacího řízení Podlimitní veřejná zakázka
Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky
Datum vyhlášení 11.7. 2018 10:50
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast 1.8. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota 5 000 000,- Kč (bez DPH)
 
Seznam uchazečů TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.
Specifikace vybraného uchazeče TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.
Seznam subdodavatelů  

Stručný popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky "Kontinuální destilace 2" je dodávka destilační aparatury pro kontinuální destilaci se všemi součástmi a příslušenstvím, její instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy, to vše dle minimální technické specifikace, popsané v zadávací dokumentaci. Dále je předmětem veřejné zakázky mimozáruční servis, poskytovaný pouze na výslovnou výzvu zadavatele.

Dokumenty veřejné zakázky

A. Zadávací dokumentace a dodatečné informace

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace (včetně příloh) icon pdf 3,02 MB 11.7. 2018 10:50
Příloha č. 1: Technická specifikace icon word 121 kB 11.7. 2018 10:50
Příloha č. 2: Smlouva o realizaci dodávky icon word 103 kB 11.7. 2018 10:50
Příloha č. 3: Identifikace uchazeče icon word 28 kB 11.7. 2018 10:50
Příloha č. 4: Prohlášení k technickým kvalifikačním předpokladům icon word 69 kB 11.7. 2018 10:50
Příloha č. 5: Popis zajištění servisní činnosti icon word 27 kB 11.7. 2018 10:50

B. Další dokumenty veřejné zakázky

Název Typ
souboru
Velikost
souboru
Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru dodavatele icon pdf 361 kB 4.10. 2018 10:05
Posouzení splnění podmínek vybraným dodavatelem icon pdf 591 kB 4.10. 2018 10:05
Písemná zpráva zadavatele icon pdf 852 kB 23.4. 2019 14:55
Smlouva o realizaci dodávky s TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o. icon pdf 3,11 MB 30.10. 2018 13:35
Faktura TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o. icon pdf 720 kB 11.3. 2019 14:50