Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)
Vydáno/uděleno: 2018

Popis

Souhrnná výzkumná zpráva k projektu dle smlouvy č. 17-133, VBU, asfalty, topné oleje a optimalizace POX_2018

Summary report to project according to agreement No. 17-133, VBU, bitumen, fuel oil and POX optimization_2018