Publikace (přehled)

Výzkumná zpráva (Research report)

Spotřeba minerálních a vápenatých hnojiv v ČR za kalendářní rok 2018 a zemědělský rok 2017/2018

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-145-Alternativní suroviny pro petrochemii a rafinerii

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-142 Spolana – mapování výroby kaprolaktamu

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-140 - Nové analytické metody

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-138 - Kvalita motorových paliv a podpora provozu

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-136 Výroba a využití biopaliv

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo 17-085 - Vyhodnocení vlastností a zpracovatelnosti oleje z pyrolýzy plastů

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě č. 17-133_VBU, asfalty, topné oleje a optimalizace POX_2018

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě 17-143, Dynamické modelování

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě 17-135, Testování odsiřovacích katalyzátorů

Vydáno/uděleno: 2018
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)