Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)
Vydáno/uděleno: 2018

Popis

Předmětem projektu byl výzkum možnosti náhrady stávajícího extrakčního činidla při výrobě kaprolaktamu za činidlo s nižší zátěží pro životní prostředí. Dalším cílem v rámci spolupráce bylo snížení emise NOx, které by zároveň přispělo k zvýšení efektivnosti využití surovin.

The object of the project was the research into the possibility of replacing the existing extracting agent in the production of caprolactam as a low environmental burden agent. Another objective of the cooperation was to reduce NOx emissions, which would also contribute to increasing the efficiency of the use of raw materials.