Seznam podle autora

Kolena Jiří


Výsledky stejného autora

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Rozvojové úkoly BU II (VÚAnCh) – 2014; číslo smlouvy RNVC1402/001

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Vývojové úkoly pro URTE (VÚAnCh) – 2014; číslo smlouvy 25PV0E11401/001

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Technologie hydrogenace C5 frakce se zmenšeným obsahem dienů v surovině na katalyzátoru CHEROX 3902 (typ "eggshell") za podmínek vedoucích k minimalizaci obsahu olefinů v produktu

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)

Indene epoxidation over immobilized methyltrioxorhenium on silicate and aluminosilicate materials

Chemické listy; Vol 107; Issue 8; 2013; Pages 631-637

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Manufacture of TAME from pyrolysis C5 fraction using the skeletal isomerization of linear pentene

Proceedings of the 1st International Conference on Chemical Technology; Czech Chemical Society; Mikulov 2013; Pages 36-40

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Možnosti přípravy 1,3-butadienu katalytickou dehydrogenací a oxidehydrogenací butanů a butenů

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Rozvojové projekty BU II (VÚAnCh) – 2013; číslo smlouvy C 13063V

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná výzkumná zpráva ke smlouvě o dílo na realizaci akce: Vývojové úkoly pro URTE (VÚAnCh) – 2013; číslo smlouvy C 13064V

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Využití externích surovin při výrobě aromátů v rámci pyrolýzní jednotky UNIPETROL.

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Způsob výroby vodíku parciální oxidací vysokovroucích uhlovodíkových směsí a biomasy

Vydáno/uděleno: 2013
Druh výsledku: Ověřená technologie (Certified technology)