Seznam podle autora

Kolena Jiří


Výsledky stejného autora

Nadouvadlo pro výrobu expandovatelného polystyrenu

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Desulfurace středního destilátu z pyrolýzního oleje z odpadních pneumatik

Paliva; Vol 7; Issue 3 (2015); Pages 74-78

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Hydrogenation of C4 Alkenes

PROCEEDINGS of the 3rd International Conference on Chemical Technology; Česká společnost průmyslové chemie; Mikulov 2015; Pages 10-14

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Self-sustained oscilations of temperature and conversion in a packed bed microreactor during 2-methylpropene (isobutene) hydrogenation

Catalysis Today; Vol. 256; Part 2; 2015; Pages 250-260

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Souhrnná zpráva BU2_etylénová jednotka_2015

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Souhrnná zpráva_Chezacarb_2015: Rozvojové úkoly pro URTE - VÚAnCh (2015)

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Výzkumná zpráva (Research report)

Hydrogenační katalyzátor Ni/Al2O3 egg-shell typu

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Indene epoxidation over immobilized methyltrioxorhenium on MCM-41 silica, fumed silica and aluminosilicate materials

Journal of Porous Materials; Vol 5; Issue 21; 2014; Pages 757-767

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Kinetics of Gas Phase Hydrogenation of C5 alkenes

Proceedings of the 2nd international conference on chemical technology; Česká společnost průmyslové chemie a Česká společnost chemická; Mikulov 2014; Pages 14-19

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Possibilities of 1,3-butadiene Production by Oxidehydrogenation Butane-Butene Fraction

Proceedings of the 2nd international conference on chemical technology; Česká společnost průmyslové chemie a Česká společnost chemická; Mikulov 2014; Pages 66-70

Vydáno/uděleno: 2014
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)