Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)
ISBN: 978-80-906809-3-7
Vydáno/uděleno: 2019
Link: Link URL

Popis

Příspěvek se zabýval porovnáním metod pro stanovení aplikačních teplot asfaltových pojiv. Byly popsány jednotlivé metody stanovení aplikačních teplot - ekviviskózní princip a reologické zkoušky podle Reinkeho a Casoly. Uvedené metody byly použity pro hodnocení vybraných asfaltových pojiv a výsledky stanovení aplikačních teplot pomocí jednotlivých metod byly navzájem porovnány.

The paper deals with comparison of methods for determination of bitumen application temperatures. Individual methods of determination of application temperatures were described, including equiviscous principle and rheological tests according to Reinke and Casola. The aforementioned methods were used for the evaluation of selected bituminous binders and the results which were obtained using the individual methods were compared with each other.