Publikace (přehled)

Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Vliv přítomnosti kameniva a teploty na krátkodobé stárnutí asfaltových pojiv při zkouškách RTFOT a RCAT

Asfaltové vozovky 2019, Pragoprojekt a.s., Praha, Pages 1 - 12

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Příprava a vlastnosti geopolymerních pojiv s vysokou objemovou hmotností

PROCEEDINGS of the 7th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Praha, Pages 130 - 134

Autor: Kohout Jan
Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Preparation of Belite Cement with High Content of ß-Belite and Properties of Mortar on its Base

PROCEEDINGS of the 7th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Praha, Pages 135 - 139

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Plasma Treatment & Surface Modification

PROCEEDINGS of the 7th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Praha, Pages 122 - 126

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Možnosti stanovení aplikačních teplot asfaltových pojiv pomocí reologických zkoušek

Asfaltové vozovky 2019, Pragoprojekt a.s., Praha, Pages 1 - 10

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Koroze při procesu pyrolýzy

Hutní keramika 2019, TANGER, spol. s r.o., Ostrava, Pages 83 - 88

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Kompozity s anorganickou matricí

PROCEEDINGS of the 7th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Praha, Pages 288 - 291

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Fatigue Performance of Bituminous Binders Tested by Linear Amplitude Sweep Test

Proceedings of the 5th International Symposium on Asphalt Pavements & Environment (APE) pp 385-394

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Direct Coal Liquefaction Yield Improvement by Process Parameters Optimization

PROCEEDINGS of the 7th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Praha, Pages 225 - 229

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Direct Coal Liquefaction Liquid Yield Improvement by Using Light LCO Distilled Fraction

PROCEEDINGS of the 7th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Praha, Pages 169 - 174

Vydáno/uděleno: 2019
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)