Seznam podle autora

Vráblík Aleš


Výsledky stejného autora

Effect of waste tires addition on a low-temperature hydrovisbreaking 1 process of vacuum residue

Chemical Papers, Pages 1-8, Slovakia

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Sirná modelová surovina obsahující dusíkatou sloučeninu

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Vliv doby skladování na účinek aditiv pro úpravu nízkoteplotních vlastností motorové nafty

Paliva, svazek 8 (2016), číslo 3, strana 84 - 89

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Evaluation of Fuel Oils Stability by Total Sediments

PROCEEDINGS of the 4th International Conference on Chemical Technology, Czech Society of Industrial Chemistry, Mikulov, Pages 95 - 100

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Aktuální využití a hodnocení topných olejů

Chemické listy, ročník 110 (2016), číslo 10, strana 666 - 670

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Fuel for Thought

Hydrocarbon Engineering, Volume 21, Number 12, Pages 22 - 26

Vydáno/uděleno: 2016
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Využití vysokosirných topných olejů jako lodního paliva

Paliva; Vol 7; Issue 2 (2015); Pages 48-53

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)

Stabilization of asphaltenes in fuel oils

PROCEEDINGS of the 3rd International Conference on Chemical Technology; Česká společnost průmyslové chemie; Mikulov 2015; Pages 91-96

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek ve sborníku (Article in the proceedings)

Sirná modelová surovina

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Užitný vzor (Utility model)

Hydrovisbreaking vakuového zbytku z ruské vývozní Blend: vliv hnědého uhlí, lehkého cyklového oleje, nafta nebo navíc

Chemical Papers; Vol 69; Issue 8; 2015; Pages 1075-1083

Vydáno/uděleno: 2015
Druh výsledku: Článek v odborném periodiku (Article in a professional journal)